24. svibnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Upute i preporuke za okupljanja

Ove se upute i preporuke odnose na organizaciju okupljanja na kojima je predviđeno okupljanje 100 i više sudionika. Za provedbu ovih preporuka odgovoran je organizator.

Organizacija okupljanja

Pozivanje uzvanika
Prilikom pozivanja uzvanika organizatori i domaćini okupljanja informiraju uzvanike o važećim mjerama i daju upute i informacije. Preporučuje se da se na okupljanje ne pozivaju osobe starije životne dobi ili oboljeli od kroničnih bolesti.

Vidljive obavijesti

Na ulazu u prostor objekta ili neposredno nakon ulaza na vidljivom je mjestu potrebno postaviti obavijest o obvezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjera fizičke udaljenosti u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Označavanje sjedećih mjesta
Treba unaprijed označiti sva sjedeća mjesta, međusobno ih udaljiti najmanje 1,5 metar te ograničiti dolazak na najviše onoliko sudionika koliko ima označenih mjesta.

Ulazak u prostor i raspored sjedenja
Sudionici/uzvanici trebaju ulaziti u prostor gdje se održava okupljanje tako da se ne zadržavaju i ne grupiraju te da čim kraćim putem dođu do svog stola. Preporučuje se da za istim stolom budu smještene osobe iz istog kućanstva. Također se preporučuje da raspored sjedenja bude točno utvrđen i nepromijenjen tijekom okupljanja.

Evidencija sudionika
Prije i nakon upisivanja u evidenciju, posjetitelj treba dezinficirati ruke. Obvezuje se organizatora (fizičku ili pravnu osobu) na vođenje evidencije sudionika i osoblja radi lakšeg praćenja kontakata u slučaju eventualne pojave zaraze virusom SARS-CoV-2 i dostavljanje evidencije teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva Civilne zaštite te čuvati evidenciju 14 dana od dana održavanja okupljanja. U evidenciju će se prikupljati osnovni podaci: ime, prezime, broj telefona i potpis sudionika.
Svojim potpisom sudionik okupljanja potvrđuje da je izmjerio tjelesnu temperaturu i da nije viša od 37,2°C, da se osjeća dobro i da nema ukućana u samoizolaciji, da nije boravio unutar prethodnih 14 dana u inozemstvu odnosno ako jest da ima negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati, da nije u proteklih 14 dana imao kontakt s osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom te da nema niti jedan od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha.

Maske za lice
Obvezuje se korištenje maski za lice ili medicinskih maski za sve pružatelje usluga na okupljanjima osim glazbenika. Osoblje treba koristiti masku za lice ili medicinsku masku koja prekriva nos i usta. Uz to, treba im stalno biti na raspolaganju dezinfekcijsko sredstvo kojim će redovito dezinficirati ruke.

Dolazak na okupljanje i ponašanje sudionika na okupljanju 

Mjerenje tjelesne temperature prije okupljanja. Svi sudionici okupljanja te zaposlenici pružatelja usluga obvezni su pri ulasku izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je viša od 37,2°C, ili ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), ne može sudjelovati u okupljanju.

Također, osoba ne može sudjelovati na okupljanju bilo koje vrste ako:

  • ima ukućana koji je u samoizolaciji
  • je boravila unutar prethodnih 14 dana u inozemstvu osim ako ima negativan test na PCR ne stariji od 48 sati
  • je u proteklih 14 dana imala kontakt s osobom zaraženom SARS-CoV-2 virusom
  • ima neki od sljedećih simptoma: temperatura, kašalj, nedostatak zraka, grlobolja, curenje nosa ili gubitak njuha.

Dezinfekcija ruku
Tijekom boravka na okupljanju, preporučuje se čim češće dezinficirati ruke. Za dostupnost dezinficijensa u dovoljnim količinama odgovoran je organizator okupljanja. Prije odlaska s okupljanja sudionik treba dezinficirati ruke.

Fizički razmak
Za cijelo vrijeme boravka u svim prostorima, uključujući dolazak i odlazak, fizički razmak između svih sudionika treba biti najmanje 1,5 metar. Organizator je dužan paziti da za svakog sudionika ima isplanirano najmanje 3 m² prostora. Pravilo fizičke udaljenosti ne mora se primjenjivati između članova istog kućanstva ili osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu. Zabranjeno je dolaziti u bliski fizički kontakt rukovanjem, grljenjem, ljubljenjem ili čestitanjem.

Glazba
Na okupljanju smiju sudjelovati samo oni izvođači koji u prethodnih 14 dana od planiranog okupljanja nisu boravili izvan Hrvatske, a u protivnom samo oni koji imaju negativan PCR test na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati. Pozornicu se preporučuje postaviti na udaljenost od najmanje 4 metra od ostalih sudionika okupljanja. Razmak od 2 metra preporučuje se između i od izvođača pjevačkih dionica te glazbenika s puhačkim instrumentima. Obavezno je osigurati razmak od 4 metra između publike i izvođača na sceni te osigurati da izvođači ne dolaze u bliski kontakt s ostalim sudionicima okupljanja.

Plesni podij
Broj osoba koje istovremeno mogu boraviti na plesnom podiju ovisi o veličini podija te je preporuka da se osigura prostor od 4 m² po osobi osim između članova istog kućanstva ili osoba koje su u uobičajeno bliskom kontaktu.

Posluživanje i konzumacija hrane i pića
Preporučuje se posluživanje hrane i napitaka isključivo na stol ispred gosta, u individualnim porcijama.

Posuđe
Čaše, ostalo posuđe i ostale predmete ne smije se dijeliti s drugim osobama.

Higijena prostora

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava potrebno je posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba redovito provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Čišćenje i dezinfekcija prostora
Često dodirivane površine kao što su kvake na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka okupljanja, zatim svaka dva sata tijekom okupljanja te na kraju po odlasku svih sudionika. Pri planiranju rasporeda korištenja objekata, potrebno je osigurati dovoljno vremena za ulazak i izlazak sudionika te u slučaju dva uzastopna događanja omogućiti dovoljno vremena za prozračivanje i dezinfekciju prostora. Detaljnije upute dostupne su na sljedećim poveznicama:

  • Bez oboljelih od COVID-19 – ovdje
  • Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19 – ovdje 

Foto vjencanja-portal.hr