24. svibnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Raspisan natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Požeško – slavonska županija kroz niz proteklih godina stipendirala je studente na području Županije kako bi olakšali studentski život, ne samo njima, nego i njihovim roditeljima.

I ove godine Požeško-slavonska županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za školsku godinu 2020./2021. za studente s područja Požeško – slavonske županije.

N A T J E Č A J

za dodjelu  Stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku  godinu 2020./2021.

studentima s područja Požeško-slavonske županije

 1. U akademskoj godini 2020./2021.. dodijelit će se 25 stipendija.
 • korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u  akademskoj godini 2020./2021., u obliku 10 mjesečnih anuiteta, u vremenu do završetka zadnje akademske godine redovnog studija (bez apsolventskog staža).
 • mjesečni iznos stipendije je 600,00 kn
 1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da su redoviti studenti koji imaju stalno prebivalište na području Požeško-slavonske županije te  studiraju  izvan mjesta prebivališta, u RH.
 • da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom ocjenom 3,5 odnosno s prosječnom ocjenom za prethodnu godinu  školovanja (studenti starijih godišta) od najmanje 3,0
 1. Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
 • zahtjev (obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na  www.pszupanija.hr),
 • životopis,
 • uvjerenje o prebivalištu (PU MUP-a),
 • rodni list (preslik dokumenta),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslik dokumenta),
 • ovjereni preslik svjedodžbi  zadnja dva razreda  srednje škole, za  studente   prve godine,
 • prijepis ocjena svih položenih ispita, za studente druge, treće, četvrte, pete, odnosno završne  godine (preslik dokumenta i original ili ovjereni preslik na uvid),
 • uvjerenje o redovitom upisu u 2020./2021. akademsku godinu,
 • izjava o zajedničkom kućanstvu (obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na www.pszupanija.hr ),
 • potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2019. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva,
 • potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2019. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,
 • potvrda o primanjima u posljednja tri mjeseca – potvrda o isplati plaće, odnosno preslik odrezaka o isplati mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrde o redovitom školovanju za članove kućanstva koji se redovito školuju, te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (preslik dokumenta i original na uvid),
 • potvrda MORH-a, Odsjeka za poslove obrane po mjestu prebivališta ili PU MUP-a, ili preslik braniteljske iskaznice (za kandidate za stipendiju – sudionike Domovinskog rata – hrvatski branitelj  ili dijete sudionika – hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu),
 • dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (preslik rješenja, potvrde i sl.),
 • dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (za prvo, drugo i treće mjesto),
 • izjava da ne prima drugu stipendiju (obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na www.pszupanija.hr ).
 1. Rezultati natječaja: kandidat može podnijeti pismeni prigovor koji se upućuje Komisiji putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije. Komisija donosi odluku o prigovoru u roku od osam dana od dana isteka roka za prigovor.
 2. Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti u roku od petnaest  dana  od dana  objave ( 15.10.2020.)  natječaja  na  adresu:

Požeško-slavonska županija

Komisija za dodjelu Stipendije Požeško-slavonske županije

34000 Požega, Županijska 7

 

Detaljnije uvjete, obrasce i dokumente možete pronaći ovdje.

Foto Ilustracija