25. lipnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Prošao je rok za prijavu financiranja programa i projekata udruga

Grad Kutjevo je i ove godine za sve udruge sa sjedištem na području Grada Kutjeva i/ili koje provode program ili projekt na području Grada Kutjeva, a usmjerene su na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva osigurao sredstva za pomoć u radu i egzistiranju istih pa je putem javnog poziva pozvao sve zainteresirane da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Rok za prijavu je bio do 3.veljače, a u proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva u iznosu 1.350.000,00 kn za sve pristigle programe i projekte udruga. Udruge su sukladno ovom Pozivu mogle prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:

  1. SPORT
  2. KULTURA
  3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Udrugama je od velike pomoći bila Razvojna agencija Grada Kutjeva koja je i inače svim udrugama svojevrsni servis i desna ruka kroz čitavu godinu glede svih pitanja i pomoći oko redovitog funkcioniranja te organizacije bitnijih događanja i manifestacija i njeni djelatnici su svakodnevno na raspolaganju kako udrugama tako i građanima te napose svima koji žele prijaviti projekte na aktualne natječaje.