20. srpnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Obrtna sredstva za ruralni razvoj – prijave od 1.lipnja

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om pripremilo novi financijski instrument koji će u kratkom roku osigurati likvidnost u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i potaknuti oporavak nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj olakšat će pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja) za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19).

Opće značajke financijskog instrumenta:

 • sredstva se osiguravaju iz Programa ruralnog razvoja u sklopu Mjere Financijski instrumenti ukupne vrijednosti 130 milijuna kuna
 • sredstva su namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima iz poljoprivrednog, prerađivačkog i šumarskog sektora
 • geografski obuhvat je ograničen na područje Republike Hrvatske izuzev urbanih područja – Zagreb, Split, Rijeka i Osijek
 • krediti se odobravaju u kunama
 • minimalni iznos kredita: 190.000,00 kuna
 • maksimalni iznos kredita: 1.520.000,00 kuna
 • nije potrebno osigurati vlastito učešće korisnika kredita
 • kamatna stopa iznosi 0,5% godišnje fiksno
 • instrumenti osiguranja su bjanko i obične zadužnice korisnika kredita/povezanih osoba
 • rokovi otplate kredita do 5 godina (uključujući poček od 12 mjeseci) za iznose kredita iznad 760.000,00 kuna, odnosno do 3 godine (uključujući poček do 6 mjeseci) za iznose kredita do 760.000,00 kuna
 • rok korištenja kredita u pravilu do 3 mjeseca
 • kredit se, u pravilu, otplaćuje u jednakim mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama

Dodana vrijednost ovog financijskog instrumenta je:

 • niža efektivna cijena kredita za ciljane krajnje primatelje kroz nisku kamatnu stopu te oslobođenje od plaćanja naknada koje se uobičajeno naplaćuju prilikom odobrenja i korištenja kredita (naknade za obradu kreditnog zahtjeva, naknade za rezervaciju sredstava) kao i naknada za izmjenu uvjeta kreditiranja uključujući naknadu za prijevremeni povrat kredita
 • financiranje cjelokupnog iznosa potrebnih obrtnih sredstava, u skladu s iznosima kredita
 • smanjeni zahtjevi za instrumentima osiguranja.

Prijave počinju od 1. lipnja 2020., a s obzirom na situaciju u kojoj je kretanje svima ograničeno, prijava se može podnijeti i online putem.

Više informacija nalazi se na poveznici, a odgovore na dodatna pitanja vezana uz zajam možete postaviti putem ruralni.krediti@hbor.hr.

O preostalim mjerama Ministarstva poljoprivrede za sprječavanje posljedica COVID-19 saznajte na poveznici.

Foto Marko Iličić