24. lipnja 2021.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Objavljen novi natječaj: Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Natječaj

Objavljen je natječaj za provedbu Podmjere 9.1. „Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru“ – provedba tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 14. lipnja 2021. godine od 12:00 sati do 14. srpnja 2021. godine do 12:00 sati.

Svrha natječaja je dodjela potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija najduže za prvih pet godina od priznavanja, u cilju olakšavanja izlaska na tržište, a time i povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 01. siječnja 2018. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede.

Visina javne potpore: Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000 eura, odnosno maksimalno do 100.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet javne potpore: 100 %.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 1. poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije
 2. sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije
 3. komercijalno i računovodstveno upravljanje
 4. centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja
 5. organiziranje i usmjeravanje u primjeni inovativnih procesa i digitalizacije
 6. druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI za provedbu prihvatljivih aktivnosti:

 1. administrativni troškovi
 2. troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora
 3. troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište (koncentriranja proizvoda)
 4. troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
 5. kupnja informatičke opreme i tehnologije
 6. trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika
 7. troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije