24. lipnja 2021.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Svjetski dan zaštite okoliša: Kako je pandemija COVID-19 utjecala na okoliš?

okoliš

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se na obljetnicu održavanja Konferencije o okolišu Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.), na kojoj je prihvaćen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Ujedinjeni narodi, obilježavajući ovaj dan, potiču svijest o okolišu i povećavaju političku pozornost ovoj važnoj temi.

COVID-19 zasigurno je imao i ima učinak i na našu zemlju. Prevladavajuća postavka je ta da je njegov učinak vrlo dobar budući da su se smanjile razine buke u gradovima, kretanja automobilima i ostalim prijevoznim sredstvima i slično.

Stopa štete u okolišu privremeno je pala u većini područja. To je dokaz koliki utjecaj imaju ljudske aktivnosti na budućnost okoliša. Emisije onečišćujućih tvari u zraku znatno su se smanjile, a smanjeno je i ispuštanje industrijskih otpadnih voda.

Međutim, ostanak u domovima i smanjena kretnja nisu dugoročno učinkovite za prirodu, a tome je znatno doprinijela i velika ekološka kriza koja već dugo vlada i koju je vrlo teško brzo sanirati. U ovom trenutku zabrinjavajuća je i povećana uporaba plastike, a zbog nemogućnosti kretnje nisu održani i brojni pregovori vezani uz globalno upravljanje okolišem koji su trebali donijeti neke konkretne zaključke i mjere za daljnje upravljanje krizom.

Ograničavanje izloženosti ljudi opasnim fizičkim, kemijskim i biološkim agensima u zraku, vodi, tlu, hrani i drugim okolišnim sastavnicama smanjit će njihovu ranjivost na buduće pandemije, povećati njihovo zdravlje i dobrobit te pružiti važnu pomoć sustavima javnog zdravstva.

Izvor: https://www.odraz.hr/novosti/zanimljivosti/kako-je-pandemija-covid-19-utjecala-na-okolis/