Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Zlato Kamengrada je čuvala zmija s krunom na glavi

Najnovija destinacija naših Vidimovaca je bio zapadni dio Papuka i to ruta Lula(312) – Vrh Papuka(953) – Zen klupica – Kamengrad. Uspon je inače prilično zahtjevan, ali penjući se grebenom priroda ostavlja bez daha i otvaraju se lijepi vidikovci i livade gdje su nekada bili pašnjaci. Konačna destinacija je bio Kamengrad koji je dobro poznat u narodnoj predaji i pričama. Jedna ekipa je obišla Kopački rit. Srednjovjekovna utvrda Kamengrad nalazi se na Papuku na 612 metara nadmorske visine i jedna je od prostorno najvećih i najbolje očuvanih. Udaljena je približno tri kilometra od Vučjaka Kamenskog i Gornjih Vrhovaca, a 13 kilometara od Voćina.

Najučestalija i najpoznatija je legenda o skrivenom blagu. Prema predaji u podrumima Kamengrada je poslije odlaska Osmanlija bilo skriveno zlato koje je čuvala opasna zmija s krunom na glavi. Jedan seljak iz obližnjeg sela traživši blago i uočivši zmiju pobjegao je glavom bez obzira. Druga legenda je također vezana za blago. Prema toj, Osmanlije su ga skrile na livadi Odžinici pod kamenom u obliku lisice. Sljedeća legenda je vezana uz ljekovitost vode iz bunara Đurinac. Taj se bunar nalazi ispod Kamengrada i voda iz njega liječi bolesti.

Konzervatorsko-restauratorski radovi na Kamengradu tek su u povojima, a arheološka istraživanja nikada nisu ostvarena. Ovo je velika šteta jer se radi o najbolje očuvanoj utvrdi u Požeško-slavonskoj županiji, a možda i šire, koja je dominirala veličinom i važnošću što su prepoznali i Osmanlije pa su tijekom svoje vladavine koristile Kamengrad te sve prednosti koje je pružao kao svoju utvrdu. Zbog svih povijesnih podataka, arhitektonskih dijelova i arheoloških ostataka kao i dimenzija same utvrde, Kamengrad možemo nazvati slavonskim srednjovjekovnim biserom.

Kopački rit

Foto HPD Vidim