24. svibnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Upute za korištenje školskih sportskih dvorana

cof

Nakon nekoliko dana isčekivanja Hrvatski zavod za javno zdravstvo jučer je uz suglasnost Ministarsrtva znanosti i obrazovanja, odnosno Ministarstva turizma i sporta donio preporuke za korištenje školskih sportskih dvorana. U njima su precizirane sve obveze i načini uporabe dvorana od strane vanjskih korisnika, a to su najčešće sportaši i rekreativci.

Uvjeti korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika:
Korištenje školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika može se organizirati samo tijekom vremena kad učenici nisu u školi (vikend i večernji termina nakon završetka nastave radnim danom) s vremenskim odmakom koji će omogućiti da ne dolazi do susretanja vanjskih korisnika s učenicima i djelatnicima škole (primjerice 1 sat pauze između nastave i treninga). Trening je potrebno organizirati sukladno sljedećim uputama:

Preporuka za treninge/pripremne utakmice u zatvorenim športskim objektima
https://www.hzjz.hr/wpcontent/uploads/2020/03/Preporuke_za_trening_pripremne_utakmice_u_zatvorenom_04_06.pdf

Vanjski korisnici u objekt ulaze kada nisu prisutni učenici i djelatnici škole. Kontakt vanjskih korisnika s osobljem škole koje brine o korištenju školske sportske dvorane, ako se ne može izbjeći, skraćuje se na minimalno trajanje te provodi uz dosljedno održavanje distance od 2 metra i korištenje maske za sve osobe. Sve osobe nose masku cijelo vrijeme boravka u prostorijama škole osim kada to nije moguće zbog naravi sportske aktivnosti.

U školskim sportskim dvoranama ne može se organizirati trening na kojem bi zajedno trenirali učenici iz različitih razrednih odijela ili učenici zajedno s drugim osobama, dok su treninzi za seniore mogući. Kod treninga učenika, zajedno mogu trenirati učenici iz istog razrednog odjela.

Prostor treba očistiti i dezinficirati (dezinficiraju se češće dodirivane površine i predmeti koji se zajednički koriste) sukladno uputama HZJZ-a prije i nakon korištenja prostora od strane vanjskih korisnika. Troškove čišćenja i dezinfekcije prostora nakon korištenja dvorane snosi vanjski korisnik, odnosno prema dogovor s osnivačem, a provodi se sukladno sljedećim uputama:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020.pdf

Foto OŠ Zdenko Turković