28. rujna 2021.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

2. sjednica Gradskog vijeća: Sve odluke usvojene su većinom glasova


U srijedu, 28. srpnja, održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Kutjeva. Pred vijećnicima se našlo 12 odluka, a sve su usvojene većinom glasova. Vijećnici su usvojili Odluku o izvršavanju proračuna Grada Kutjeva za 2021. i Polugodišnje ostvarenje Proračuna Grada Kutjeva do 30. lipnja 2021. godine. Usvojene su i izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Močenice III, a vijeće je donijelo odluku da se ide u IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva. Urbanistički plan Močenice III. izmijenjen je za potrebe izgradnje tržnice i vatrogasnog doma te pristupne ceste. Odluka za IV. izmjene Prostornog plana usvojena je zbog zahtjeva fizičkih i pravnih osoba koje je Grad Kutjevo prikupio posljednjih mjeseci kako bi se omogućile investicije i izmijenile neke odredbe radi izgradnje pojedinih objekata. Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su i dvije odluke o kupnji nekretnina koje se nalaze na lokaciji Močenice III u Kutjevu, a potrebne su za realizaciju investicija gradske tržnice i vatrogasnog doma. Također, donijeli su i odluke o suglasnosti za ulaganje na području Grada Kutjeva unutar mjere 7 na koje Grad Kutjevo do 30. rujna planira prijaviti navedene investicije. Usvojeno je i Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za 2020. godinu. Na kraju, vijećnici su usvojili i dvije točke vezane uz rad Dječjeg vrtića Grozdić. Tako su imenovani novi članovi Upravnog vijeća vrtića i donesena je Odluka o ekonomskoj cijeni vrtića i iznosu kojim će Grad financirati polaznike vrtića.

Vijećnici su imali i brojna pitanja na početku sjednice, od rezultata transparentnosti koji je objavljen prije nekoliko tjedana, financiranja vatrogasaca i broja zaposlenih djelatnika u Gradskoj upravi, gradskim poduzećima i ustanovama. Vijećnik Ante Pavković istakao je problem ulagača na gospodarskoj zoni te predložio predsjedniku Gradskog vijeća da se organizira jedna tematska sjednica vezana uz Gospodarsku zonu Kamenjača.