24. svibnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Riznica sjećanja Andrije Boškovića: Kutjevačke vodenice!

Prije više od 100 godina Kutjevo je na Kutjevačkoj Riki imalo jedanaest vodenica. Stariji žitelji našeg grada mogli bi se toga sjećati. Vodenice su za naša domaćinstva bile od životne važnosti. Ovdje je prikazana samo jedna od tih 11 – vodenica zvana Farkaševac koju su neki zvali Rundić-Farkaš. Nalazi se i danas iza pekare Grozdanoski, pokraj kuće male Zore. Danas samo simbolizira nekadašnju vodenicu koja nije u funkciji. Tehnološki i tehnički uvjeti danas su učinili svoj napredak. Tadašnje vodenice su bile značajne jer su žiteljima Kutjeva osiguravale meljavu žita u brašno koje su domaćice mijesile za kruh svagdašnji. Kruh se pekao u krušnim pećima. Kutjevačke vodenice su pokretane vječnom snagom vode. Ispred središta mlina, u suterenu je strojarnica – svevrteće postrojenje zupčanika s većega na manje ubrzanje, a osovinama do okomitog metalnog stupčića što odozdo vrti gornji kamen – žrvanj. Polugom se postolje stupčića može podizati i spuštati, time se kamenje steže i razmiće – podešava za sitno i krupnije brašno. Vrlo jednostavan mehanizam, a savršeno skladan stroj – vječna snaga vode čini svoje.

O tome je pisao i čuveni Julije Kempf:

U svem imade Kutjevo oko 200 kuća i 1700 stanovnika . Osobito je zanimljivo gorsko zaleđe mjesta Kutjeva, otud dolazi bistra Kutjevčanka tjerajući na svom putu i samome Kutjevu nekoliko kašikarki i većih mlinski kolesa. Kutjevčani je zovu Rika.

Predočavao čitateljima podatke o broju vodenica koje su se uzvodno nalazile uz Riku kutjevačku, počev od donjeg prema gornjem toku – podatke je dao 80-godišnjak Kutjevčanin Alojzije Gorjanac, poznatiji kao Lolo Markanović.

 1. Vodenica Male Čaire nalazila se ispod kuće pok.Ivana Ketovića s lijeve strane Rike, na udaljenosti od 300 metara prema polju
 2. Vodenica Brodac nalazila se ispod kuće pok.Stjepana Poklema Tubića. Na tom prostoru danas se nalaze kuće nekoliko obitelji Čamak, također je bila s lijeve strane
 3. Vodenica Rundić Farkaš nalazila se pored kuće Male Zore iza pekare Grozdanoski, jedina je ostala kakva je nekada bila iako nema postrojenje, kao niti gornji i donji kamen – žrvanj
 4. Mikića vodenica – nalazila se pored nekadašnjeg kupališta
 5. Biskupovića vodenica – nalazila se iznad mjesta Kutjeva u blizini današnje kuće Vlade Babića, također s lijeve strane
 6. Vodenica Barišićevac – nalazila se na udaljenosti oko 100 metara uzvodno od Biskupovića vodenice s lijeve strane
 7. Vodenica Vranićevac bila je na mjestu današnjeg ribnjaka i bila je u vlasništvu Vranića
 8. Vodenica kod Rade – Radnićevac nalazila se nedaleko Vranićevca otprilike 50 metara uzvodno prema šumi u Krndiji. Ova vodenica je bila locirana s desne strane za razliku od ostalih
 9. Mitrovačka vodenica
 10. Venjska vodenica se nalazila uzvodno oko 150 metara iznad Mitrovačke i najviše je zadirala u Krndiju. Iznad nje nije bilo vodenica, bila je također s lijeve strane Rike
 11. Iznad današnjeg podruma Kutjeva dd nalazila se vodenica Stjepana Bartolovića. Bila je smještena s desne strane i bila je jedan od najkvalitetnijih jer je jedina odvajala posije od brašna.

Zajedničke odredbe za sve vodenice:

korisnici su imali na raspolaganju dan i noć i zvali su se poredovnici. Red se izuzetno poštivao, a svaki je porednik ostavljao nakon posla u stanju kakvu je zatekao. Josip Butorac je spominjao i mlinove:

Vlastelinstvo je imalo jedan mlin s 2 kamena u Kutjevu, drugi mlin s 2 kamena u Kuli i treći kašikar u Kutjevu. Podložnici su imali 70 malenih mlinova, najviše kašikara, a za svaki slučaj su plaćali 1 forintu daće. Ukupni prihod mlinova iznosio je 248 forinti.

Vodenice su postupno prestajale s radom, a ponajviše izgradnjom velikog mlina dolaskom Ernesta Šebeka, a već ranije i mlina u Bektežu – Švanjolkinog mlina.