18. srpnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Preporuke za članove izbornih tijela za provedbu izbornih radnji

Bliže se izbori u koje su uključeni brojni članovi biračkih odbora pa tako i u Kutjevu gdje će brojni građani imati veliku odgovornost organizirati i provesti izbore u suživotu s koronavirusom. Pripreme za izbore bit će nikada veće i teže jer treba sve oprati i dezinficirati, članovi biračkih odbora morat će nositi maske, a preporuka je i da imaju rukavice, ali samo oni koji moraju identificirati birače.

Birači bi trebali biti odgovorni pa prije dolaska na izborno mjesto izmjeriti temperaturu u javiti se liječniku ukoliko je iznad 37,2 te u tom slučaju ne ići na biralište kao i oni koji su zaraženi koronavirusom. Birači bi trebali iz predostrožnosti nositi svoje kemijske te poštivati sve mjere i preporuke koje donosimo u nastavku. Ako birači nose masku ipak će ju morati skinuti nakratko radi identifikacije

Upute o dezinficiranju ruku, razmaku od 1,5 metra i obveznom nošenju maski vrijede i za promatrače, a ako netko neće slijediti pravila predsjednik biračkog odbora ovlašten ga je udaljiti. Prilikom brojanja glasačkih listića članovi biračkog odbora sve će ponovno dezinficirati uz preporučeni razmak. Osobe u samoizolaciji se moraju tri dana ranije najaviti biračkom odboru kako bi glasovanje odradili iz svoga doma, a to će obaviti pred vratima svoga doma uz obavezno nošenje maske, a ukoliko su osobe nepokretne članovi biračkog odbora mogu ući u kuće ili stan sa svim potrebnim zaštitnim pomagalima.

Zabraniti nekome da glasa zbog bolesti je kršenje ustavnog prava no u ovom slučaju zdrav razum bi trebao prevagnuti i zdravlje bi trebalo biti važnije od svega. Pod posebnom pažnjom bi trebali biti domovi za starije i nemoćne kao mjesta s najosjetljivijom populacijom. Osobama koje završe u samoizolaciji neposredno prije izbora će se, ako se jave biračkom odboru, omogućiti glasovanje. Zaražene osobe koronavirusom neće moći glasovati.

Detaljne upute mogu se naći na DIP-ovim internetskim stranicama.

 

Opće preporuke

Preporuke se izdaju u svrhu zaštite članova izbornih tijela i njihovih stručnih timova tijekom provedbe pojedinih izbornih radnji s obzirom na epidemiološku situaciju bolesti COVID-19 u Hrvatskoj.

Opće zaštitne mjere
Treba izbjegavati dodirivanje lica. Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ili dezinficirati ruke. Redovito, a osobito po ulasku u objekt, dezinficirati ruke koristeći dezinficijens na bazi 70-postotnog alkohola ili drugog sredstva prikladnog za primjenu na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača. Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na poveznici.

Fizička udaljenost
Tijekom svih aktivnosti koje poduzimaju članovi izbornih tijela i njihovih stručnih timova svi se sudionici moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge osobe, osim ako se radi o članovima istog kućanstva ili osoba koje su uobičajeno u bliskom kontaktu.

Zaštitna oprema
U zatvorenim prostorima preporučuje se nošenje maski za lice ili medicinskih maski. Upute o pravilnom korištenju maski dostupne su na sljedećoj poveznici.

Evidencija
Preporučuje se uspostava sustava vođenja evidencije svih prisutnih osoba radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Evidencija mora sadržavati ime i prezime, telefonski broj te vrijeme ulaska i izlaska iz objekta.

Prostorno-tehnički i sanitarni uvjeti

Vidljive obavijesti i informiranje sudionika
Na ulaznim prostorima objekta na vidljivom je mjestu nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite u prostore u kojima borave sudionici. Na ulaznim prostorima postaviti i pisanu obavijest o potrebi dezinfekcije ruku pri ulasku. U sanitarnim čvorovima na vidljivo mjesto postaviti informacije o pravilnoj dezinfekciji ruku.

Dezinficijens
Na ulaznim prostorima objekta, ulazima u dvorane te u radnom prostoru nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem).

Prozračivanje
Potrebno je redovito prozračivati sve prostore.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju
Opća preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost treba posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba redovito provjeravati pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Kontaktne površine u prostoru
Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke u liftovima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i nakon završetka radnog dana te minimalno još jednom, primjerice tijekom dnevne stanke ili oko sredine radnog vremena. Posebnu pozornost treba obratiti na površine radnih pultova ili stolova koje je potrebno dezinficirati češće, primjerice svakih sat vremena. Ako je moguće, preporučuje se ugradnja zaštitnih pregrada na pultovima ili stolovima.

Dezinfekcija između smjena
Za vrijeme stanke u trajanju od sat vremena oko sredine radnog vremena potrebno je temeljito dezinficirati prostore i provjetriti prostorije.

Higijena prostora
Postupci za čišćenje, kao i preporučena sredstva za čišćenje dostupni su na sljedećim poveznicama:

  • Bez oboljelih od COVID-19 – ovdje
  • Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19 – ovdje

Uvjeti održavanja higijene sanitarnih čvorova
Preporučuje se pojačano čišćenje, dezinfekcija i prozračivanje sanitarnih prostora, primjerice svaka dva sata. Potrebno je ograničiti istodobno korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim pravilima fizičke udaljenosti. Preporučuje se da se sušila za ruke stave izvan funkcije te da ih se zamijeni jednokratnim papirnatim ručnicima za brisanje ruku. Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih ručnika i ostalih jednokratnih materijala, sredstava i opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju.

Dizala
Postaviti sigurnosne upute, uključujući maksimalni dozvoljeni broj osoba koje istodobno koriste dizalo. Odmak od maksimalnog broja korisnika pojedinog dizala moguć je ako su korisnici članovi istog kućanstva ili su osobe uobičajeno u bliskom kontaktu.

Dozatori i ostali uređaji za dezinfekcijska sredstva
Potrebno je provođenje redovitih provjera kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje uređaja za sapun i dezinfekcijskih sredstava. Neispravne jedinice potrebno je brzo popraviti ili zamijeniti.

Odlaganje otpada
U svim prostorijama unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s postavljenim vrećicama i odgovarajućim poklopcima.

Organizacija i provedba pojedinih izbornih radnji

Informiranost osoblja
Prije početka rada/otvaranja potrebno je educirati članove izbornih tijela i njihovih stručnih timova o svim mjerama koje se provode.

Maksimalni broj osoba u prostorijama
Najveći broj sudionika koji mogu istovremeno boraviti u zatvorenim prostorima, uz poštovanje preporučenog fizičkog razmaka od 1,5 metra, treba odrediti sukladno veličini prostorija objekta.

Raspored sjedećih mjesta
U radnim prostorima sjedeća mjesta treba rasporediti tako da budu na međusobnoj udaljenosti od 1,5 metra.

Stajaća mjesta
Ako članovi izbornih tijela i njihovih stručnih timova posao obavljaju stojeći, mjesta također treba obilježavanjem rasporediti na međusobnu udaljenost od 1,5 metra. Prilikom kretanja treba držati fizičku udaljenost.

Dolazak drugih osoba
Ako je za provedbu pojedine izborne radnje potreban dolazak drugih osoba, preporučuje se da se definiranim rasporedom regulira dolazak drugih osoba radi lakšeg održavanja preporučene fizičke udaljenosti. Drugim osobama preporučuje se dezinfekcija ruku prije i nakon dolaska. Ako između osoba nije moguće održati fizički razmak od 1,5 metra, preporučuje se da druge osobe nose maske za lice.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature
Članovi izbornih tijela i njihovih stručnih timova trebaju prije dolaska u smjenu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako im je tjelesna temperatura viša od 37,2°C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti obavljati izbornu radnju dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Dvosmjenski rad
Ako je predviđeno radno vrijeme dulje od uobičajenog, rad treba organizirati u dvije smjene, na način da između prve i druge smjene bude stanka od minimalno sat vremena koja će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina i prostora.

Primanje suradnih djelatnika

Suradni djelatnici
Dolazak drugih osoba (npr. prateće osoblje, dostavljači i slično) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave radi dolaska i prethodno kod kuće izmjere tjelesnu temperaturu u jutarnjim satima. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2°C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), odgađa planiranu aktivnost te se telefonom javlja nadležnom obiteljskom liječniku.

Foto Facebook