28. rujna 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Pravilna upotreba pridjeva “uskrsni” i “uskršnji”

Od blagdana Uskrs izvode se pridjevi uskršnji i uskrsni – u hrvatskome standardnom jeziku daje se ipak prednost pridjevu uskrsni, budući da je izveden na jednostavniji način. Pojasnimo: pridjev uskrsni nastaje dodavanjem sufiksa –ni na osnovu: Uskrs + -ni = uskrsni. Pritom ne dolazi ni do kakve glasovne promjene, dok je s pridjevom uskršnji nešto drugačije. Osnovi Uskrs dodaje se sufiks -nji, pri čemu dolazi do glasovne promjene jednačenja po mjestu tvorbe te glas s prelazi u š.

Premda su raniji jezični priručnici izjednačavali oba oblika, danas se prednost daje obliku uskrsni, a razlog tomu još je jedan – sufiks –ni koji tvori pridjev uskrsni mnogo je plodniji od sufiksa -nji za uskršnji. Međutim, mnogo je tu nepodudaranja jer mogu se pronaći brojni primjeri pridjeva tvorenih i sufiksom –nji: godišnji, ljetošnji, krajnji, večernji, jutrošnji, subotnji i slično.

Prema normi, prihvatljiviji je oblik uskrsni – no ako se pregleda internet i malo istraži, vidjet ćemo da se u upotrebi podjednako često koriste oba oblika. Tomu ide u korist i činjenica da su oba sufiksa, i –ni i –nji, podjednako plodna. Stoga, ako vam je bliži izraz uskršnji, a ne uskrsni, ne morate brinuti da će vas netko ispraviti, s obzirom na to da, primjerice, priručnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje izjednačava oba oblika tog pridjeva.