4. prosinca 2023.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Cilj Poziva: Smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast.

Mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh mogu se prijaviti za državnu potporu male vrijednosti kojom će ostvariti pravo na subvenciju cijene potrošenog plina od 0,15 lp/kWh.

Javni poziv bit će otvoren trajno, a potpora će biti dostupna svim poduzetnicima koji zadovoljavaju uvjete pa stoga nije nužno žuriti s prijavom.

Zahtjevi će se zaprimati od 01. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine. Prijavitelj po predmetnom Pozivu može imati samo jedan zahtjev za potporu.

Prijavitelji će prijavu za subvenciju podnijeti kroz aplikaciju kojoj se može pristupiti preko mrežnih stranica Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Postupak prijave za poduzetnike je jednostavan i brz te lišen papirne dokumentacije. Većina podataka je unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici trebaju utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev. Nakon unosa potrebnih podataka izračunat će se iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore dobiva poduzetnik, a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer s kojega se u idućim mjesecima odbija subvencionirani iznos zaključno s plinom potrošenim u ožujku 2023. ili do iskorištenja potpore.

Prihvatljivi pružatelji usluge su opskrbljivači prirodnim plinom na teritoriju Republike Hrvatske koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, popis opskrbljivača je dostupan na poveznici.