23. svibnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Potpore poljoprivrednicima u 2020. godini iz proračuna Požeško-slavonske županije

Program Potpora poljoprivredi na području Požeško-slavonske županije za razdoblje 2016.-2020. godine, temeljio se na analizi poljoprivredne proizvodnje te je namijenjen razvoju poljoprivredne proizvodnje i povećanju konkurentnosti OPG-a, ali i razvoju ruralnih područja i povećanju životnog standarda na tom području.

Korisnici sredstava potpore male vrijednosti jesu SOPG/OPG ili obrti upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište i ulažu na području Požeško-slavonske županije.

Intenzitet potpore je do maksimalno 10.000,00 kuna po mjeri i korisniku godišnje, s tim da korisnik može na maksimalno 3 mjere godišnje ostvariti pravo.

U skladu s Programom potpora, Javnim pozivom subvencioniraju se slijedeće aktivnosti:

1. kupovina autohtonih pasmina svinja,

2. umjetno osjemenjivanje krava,

3. prihrana pčela,

4. specifični programi namijenjeni razvoju OPG (navodnjavanje, kupovina rabljene i/ili nove mehanizacije, podizanje ograda, postavljanje sustava za zaštitu od tuče,podizanje trajnih nasada,…)

Potporama je cilj održavanje postojeće razine i povećanje proizvodnje primarnih poljoprivrednih proizvoda, a zbog osiguravanja kontinuirane opskrbe stanovništva uslijed usporavanja gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19.

Povećanjem broja zahtjeva za potporom iznad osiguranog iznosa proporcionalno će smanjiti plaćanje po zahtjevu.

Sve obrasce za prijavu, podnositelji zahtjeva mogu preuzeti na web stranici Požeško-slavonske županije.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se u pisarnici Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega ili se dostavlja poštom na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj, Županijska 7, 34 000 Požega .

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 290-144 .

Foto Marko Iličić