24. ožujka 2023.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Održane plesne radionice Ilijane Lončar u kutjevačkom vrtiću i školi

Jučer su u DV Grozdić i OŠ Zdenka Turkovića u Kutjevu održane plesne radionice Ilijane Lončar koje po svom kreativnom i odgojnom pristupu čine jedinstvenu kombinaciju pedagogije i tjelesnog odgoja. Ove radionice kreativnog plesa i pokreta adaptirane su za nekoliko dječjih uzrasta i koncipirane kao nastava za koju se Ilijana zalaže da se jednoga dana uvede u školske programe kao dio redovne nastave kao što je tjelesno ili likovno vaspitanje. Na naše pitanje o utjecaju kreativnog pokreta i plesa na razvoj i motoriku djeteta, Ilijana nam odgovara da pored očitog i odmah primjetnog rezultata te vrste postoji još jedan, po njoj čak i važniji utjecaj na, kako je nazvala – psihomotoriku djeteta, a to su: Samopouzdanje, suradnja, tolerancija i prihvaćanje različitosti. 

Na inicijativu Grada Kutjeva i uz pomoć udruge Ples i dijete – daCi Hrvatska povodom Svjetskog dana plesa osigurana su sredstva za tri ovakve plesne radionice u vrtiću i četiri u školi – jedna od njih i u Područnoj školi Vetovo. Svaka od plesnih radionica traje 45 minuta, a djeca nakon njih nisu mogla sakriti oduševljenje.

Predstavnici grada potrudit će se ponuditi našim mališanima aktivnosti ovakvog sadržaja puno češće, a Ilijani želimo puno uspjeha u daljnjem radu i zahvaljujemo na ugodnoj suradnji!