20. srpnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Objavljen javni poziv za financiranje projekata i programa udruga u 2024


Grad Kutjevo poziva udruge sa sjedištem na području Grada Kutjeva i/ili koje provode program ili projekt na području Grada Kutjeva, usmjerene na prioritetna područja iz ovog Javnog poziva, da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.
Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je ukupni iznos od 160.000,00 EUR.
Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za sljedeća prioritetna područja:
▪️ SPORT
▪️ KULTURA
▪️ RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
Natječaj je otvoren do 27. listopada 2023. (petak) do 15 sati.
Ugovori s udrugama za 2024. bit će potpisani tek kad udruge predaju izvještaje o provedbi projekata u 2023. godini koje je financirao Grad Kutjevo.
Potrebna dokumentacija na internetskim stranicama Grada Kutjeva: https://www.kutjevo.hr/objavljen-javni-poziv-za…/