22. veljače 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Objavljen Javni natječaj za preradu drva i proizvodnju namještaja za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 2. svibnja 2022., objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2022. godinu, vrijedan ukupno 30 milijuna kuna.

Dodjeljivat će se bespovratna sredstva potpora male vrijednosti za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te za sudjelovanje na sajmu ili izložbi.

Intenzitet potpore je 70 % od ukupno prihvatljivog troška, a najviši iznos po korisniku je jedan milijun kuna za ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja i proizvodno-poslovni objekt dok je taj iznos 200 tisuća kuna za ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju te 500 tisuća kuna za sudjelovanje na sajmu ili izložbi. Gornja granica potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200 tisuća eura u tekućoj te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj je:
Mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. — NKD 2007. registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C 16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja. Ima najmanje dvije zaposlene osobe u prosincu 2021. i u travnju 2022. (vlasnik obrta prijavljen na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u svojstvu obrtnika smatra se zaposlenom osobom u obrtu).

Rok za podnošenje prijava počinje teći 12. svibnja 2022. i traje do 31. svibnja 2022.

Natječaj dostupan na poveznici https://poljoprivreda.gov.hr/sume-112/natjecaj/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnicima-koji-obavljaju-djelatnosti-prerade-drva-i-proizvodnje-namjestaja-na-podrucju-rh-za-2022-5422/5422