Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Javni poziv za samozapošljavanje kroz pokretanje vlastitog poljoprivrednog gospodarstva

Županija Požeško slavonska raspisala je Javni poziv putom kojega se nude financijska sredstva za samozapošljavanje kroz pokretanje poljoprivrednog gospodarstva. Sredstva koja su namijenjena konačnim korisnicima su usmjerena za troškove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja novoosnovanog PG-a u trajanju od 12 mjeseci, a potporu može ostvariti i mladi poljoprivrednik koji preuzima poljoprivredno gospodarstvo kao novi nositelj (već registrirano poljoprivredno gospodarstvo).

Mogu ju ostvariti i korisnici koji su postali nositelji PG-a od 01.01.2020. do dana podnošenja zahtjeva. Potpora se odobrava nositelju kojem je poljoprivreda glavno i osnovno zanimanje te kumulativno zadovoljava ove kriterije:

  • završeno poljoprivredno/veterinarsko obrazovanje
  • koji je mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva (dan prije navršavanja 41.godine starosti)
  • postao je nositelj od 01.01.2020. godine do dana podnošenja zahtjeva i plaća mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Priznaju se i troškovi već plaćenog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja unatrag 12 mjeseci od dana podnošenja Zahtjeva na ovaj javni poziv.

Korisniku potpore je poljoprivreda glavno zanimanje i obveznik je socijalnih doprinosa RH po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Potpora se isplaćuje u iznosu do 50% za plaćeno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Uz zahtjev za potporu dostavlja se rješenje Porezne uprave o obvezi doprinosa ili obrasci JOPPD o zaduženim obvezama doprinosa. Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora prije potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore. Sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi osigurana su u Proračunu PSŽ za 2021. godinu, Aktivnost T100506 u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn.