18. kolovoza 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Javni poziv za provedbu mjera iz Programa izvanrednih mjera za prilagodbu proizvođačima u sektorima mliječnog govedarstva, svinjogojstva i peradarstva


Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu za sljedeće mjere iz Programa:

Mjera 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

-Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

-Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

-Podmjera 3.1 Potpora za proizvodnju mesa peradi

-Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

 

Iznos potpore utvrđuje se razmjerno broju prihvatljivih grla za potporu unutar mjere/podmjere, kako slijedi za:

Mjeru 1. najviše do 1.000,00 kuna po grlu

Podmjeru 2.1. najviše do 750,00 kuna po grlu

Podmjeru 2.2. najviše do 150,00 kuna po grlu

Podmjeru 3.1. najviše do 0,50 kuna po kljunu

Podmjeru 3.2. najviše do 3,00 kune po kljunu

 

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici izvanredne potpore moraju sudjelovati u sljedećim aktivnostima:

– kružno gospodarstvo (korisnici potpore iz tipa operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš i 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. s kojima su sklopljeni ugovori)

ili

– primjena ekološki i klimatski prihvatljivih metoda proizvodnje (korisnici kojima je odobrena potpora za 2021. godinu za Zeleno plaćanje ili iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. za: M10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – Podmjera 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama (10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i 10.1.17. Poticanje uporabe stajskog gnoja na oraničnim površinama), M11 Ekološki uzgoj – podmjera 11.1. Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja (oranice i trajni travnjaci) i Podmjera 11.2. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja (oranice i trajni travnjaci), M13 Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima i M14 Dobrobit životinja – 14.1.1. Plaćanja za dobrobit životinja u govedarstvu, 14.1.2. Plaćanja za dobrobit životinja u svinjogojstvu i 14.1.3. Plaćanja za dobrobit životinja u peradarstvu).

DODATNI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

Prihvatljivi korisnici potpore u mjeri 1. Potpora sektoru mliječnog govedarstva su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave proizvodnjom mlijeka.

Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  2. b) biti upisani u Registar farmi i
  3. c) upisana grla u Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ)

Zahtjevi se podnose Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja (https://agronet.apprrr.hr/) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja na adresama navedenim u Prilogu III ovog Javnog poziva.

Rok za podnošenje Zahtjeva je od 26. srpnja do 15. kolovoza 2022. godine

Izvor: www.apprrr.hr

Foto: http://gospodarski.hr