Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Izračun najavljenog natječaja za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

Ovo je mjera koju je financijski najlakše realizirati. Idealna je za vinogradare i vinare koji žele promijeniti sortiment vinove loze kao i onih koji žele promijeniti tehnologiju kako bi vinograde prilagodili strojnoj berbi. Prema pisanju portala AGROKLUB.COM glavna novost vezana uz ovaj Natječaj je najava mogućnosti povećanja intenziteta potpore sa 75% na 90%, a za koji se očekuje odobrenje Europske komisije u ovom mjesecu te ujedno donosi i izračun za maksimalni iznos potpore po 1 ha vinograda:

Površina: 1 ha
Potrebne aktivnosti: krčenje, priprema tla, nabava gnojiva i gnojidba, kupnja sadnica, sadnja, nabava i postavljanje armature i sustava za navodnjavanje.
Vinograd: 24.000 eura
Armatura: 7.500,00 eura
Navodnjavanje: 4.050 eura
Maksimalno moguća ukupna potpora: 35.500 eura (75% od 26.662,5 eura), a u slučaju potpore od 90% moguća potpora je i do 31.500 eura.

Važno je držati se nekoliko pravila kako biste izbjegli eventualne greške koje mogu izazvati traženje dopune, a ponekad i odbijanje troška.

  • Potrebno je prikupiti minimalno jednu ponudu.
  • Dostavljene ponude moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike materijala, opreme i usluga. Svaka stavka mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude s iskazanim iznosom sa i bez poreza na dodanu vrijednost.
  • Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) za strane dobavljače, odnosno u hrvatskim kunama (HRK) za domaće dobavljače.
  • Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja prijave i obavezno potpisane i ovjerene žigom
  • Podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja roba, radova i usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima.

Sam natječaj je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju najavila 14.01.2021., a bi trebao bi biti objavljen u veljači 2021. godine. Detaljnije možete pročitati na poveznici najava natječaja APPRRR. kao i na već gore navedenoj.