14. lipnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Grad Kutjevo objavilo Javni poziv za dodjelu povećanih stipendija studentima s područja Grada Kutjeva

Nastavljajući tradiciju pomaganja mladim ljudima željnim obrazovanja i stjecanja znanja Grad Kutjevo će i u narednoj akademskoj godini potpomagati studente s područja Grada te im olakšati troškove studiranja, putovanja i ostalih troškova koje zahtijeva ovakav vid obrazovanja. S takvom željom Grad Kutjevo objavljuje još jedan Javni poziv za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Kutjeva: Treba napomenuti da je stipendija porasla za 100 kuna (sadašnji iznos je 700 kn) što je u ovo vrijeme krize uzrokovane koronavirusom itekako bitno studentima i njihovim roditeljima koji snose troškove studiranja mladih ljudi.

Pročitajte uvjete, potrebe i pronađite relevantne podatke i obrasce za prijavu i ne propustite se prijaviti pošto je broj stipendija određen, a rok za prijavu dvadesetak dana:

 

Temeljem članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ br. 5/2016), Gradonačelnik Grada Kutjeva dana 14. listopada 2020. godine raspisuje sljedeći:

JAVNI POZIV

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KUTJEVA

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Dodjeljuje se 10 stipendija, svaka po 700,00 kn mjesečno.

Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:

– su državljani Republike Hrvatske,

– imaju prebivalište na području Grada Kutjeva,

– podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,

– po bodovanju zauzmu mjesto na rang listi od 1. do 10.

Pravo podnošenja prijava nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Grada Kutjeva, a nisu izvršili ugovorene obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 20 dana od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Kutjeva, odnosno najkasnije do 3. studenog 2020., pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kutjevo – Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr sa skeniranim prilozima, a moraju sadržavati:

  1. prijavu za dodjelu stipendije,
  2. dokaz o prebivalištu na području Grada Kutjeva (uvjerenje MUP-a)
  3. presliku osobne iskaznice,
  4. potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu godinu studija,
  5. studenti prve godine studija svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita, a studenti viših godina studija presliku indeksa,
  6. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za stipendiranje,
  7. potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o primanjima članova zajedničkog kućanstva za sve članove kućanstva starije od 15 godina (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starije do 30 dana od dana podnošenja prijave,
  8. izjava o sastavu kućanstva (obiteljskom statusu),
  9. uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
  10. privola za korištenje osobnih podataka,

Postupak dodjele stipendija provodi povjerenstvo od 3 člana koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendije te sastavlja prijedlog Odluku o dodjeli stipendije.

Dostava odluke o dodjeli stipendija vrši se javnoj objavom na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada.

Pravo prvenstva na rang listi za dodjelu stipendija utvrđuje se prema socijalnom kriteriju i kriteriju uspjeha u prethodnoj akademskoj odnosno školskoj godini zbrajanjem bodova ostvarenih prema navedenim kriterijima.

Temeljem odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Grada Kutjeva i stipendiranog studenta. Isplata stipendije započinje nakon sklapanja ugovora o stipendiji.

Ostale informacije o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./2021.:

Ana Galić – 0998100047, ana.galic@kutjevo.hr

GRADONAČELNIK

Josip Budimir, mag.oec.

 

U nastavku se nalaze potrebni obrasci:

Dokumentacija za preuzeti