25. lipnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti o upisima u prve razrede osnovnih škola

Upravni odjel za društvene djelatnosti, nakon što je Županija preuzela poslove bivšeg Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, u sklopu svojih poslova obavlja i povjerene poslove u vezi  upisa djece u prvi razred osnovne škole.

Početkom veljače ove godine od Ministarstva unutarnjih poslova, Upravni odjel zaprimio je popis djece s područja Požeško-slavonske županije. Prema dostavljenom popisu i uvrštavanjem na isti djece oslobođene upisa prethodne upisne godine i djece s odgodom upisa iz prethodne godine, Upravni odjel utvrdio je popis djece, školskih obveznika, prema upisnim područjima, sukladno Odluci o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“, broj 70/11., 62/17, 86/18.) i dostavio  ga stručnim povjerenstvima  škola do 01. ožujka 2020. godine. Prema tim podacima, na području Pakraca i Lipika ima 123 djece i na području Požeštine ima 609 djece, što nije konačan broj jer su se u međuvremenu izmijenile brojne okolnosti, a javili su se i roditelji  koji su se naknadno doselili u županiju. Ove godine zaprimljen je jedan zahtjev za prijevremeni upis djeteta u osnovnu školu za sljedeću školsku godinu (na području Pakraca), što su roditelji mogli učiniti do kraja ožujka 2020. godine.

Pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole,  s obzirom na trenutnu situaciju,  stavljeni su jedno vrijeme na čekanje, no od 11. svibnja Zavodi za školsku medicinu, prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mogu obaviti  dio pregleda u tim Ustanovama. Nakon obavljenih pregleda sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (NN br. 67/14.), slijedit će upisi djece u prvi razred, sukladno planu upisa koji je dostavljen svim školama, ali bi moglo doći do njegove izmjene obzirom na novonastale okolnosti.

Do kraja veljače 2020., u prvom ovogodišnjem roku za podnošenje zahtjeva, Upravni odjel je zaprimio i devedeset i dva zahtjeva za uključivanje pomoćnika u nastavi za sljedeću školsku godinu. Naime, zaprimljen je 71 zahtjev za osnovne škole s područja Požeštine, 9 zahtjeva za srednje škole na području Požeštine i 12 zahtjeva za područje Pakraca i Lipika .

Stručno povjerenstvo Upravnog odjela za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika, prije pandemije COVID 19, odradilo je dio posla koji je prema Pravilniku bilo dužno obaviti te je Županija kao osnivač priznala pravo na potporu pomoćnika u nastavi za 48 djece  s pravom  na 42 pomoćnika u nastavi, obzirom da neka djeca potporu pomoćnika koriste individualno, a neka koriste potporu jednog pomoćnika zajedno s drugim učenikom. Nakon provedbe postupka upisa u prvi razred osnovne škole i prvi razred srednje škole kao i tijekom školske godine,  ako dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta/učenika  s već utvrđenim teškoćama, svako stručno povjerenstvo škole, odnosno svako nastavničko vijeće srednje škole, mogu podnijeti zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi.

Na kraju, roditelji nam se uvijek mogu obratiti na telefonske brojeve Upravnog odjela.

Izvor psžupanija.hr