24. svibnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Prijedlozi za izradu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutjeva

Grad Kutjevo i gradonačelnik Josip Budimir uputio je obavijest o planu izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja našega Grada u kojemu svi građani mogu sudjelovati svojim prijedlozima, idejama i smjernicama. Krenite na vrijeme s pripremom za prijedloge vezane za investicije i pazite na rok kako bi gradsko vijeće imalo potpun i jasan nacrt prijedloga kojega će kroz izmjene i dopune ukalkulirati u PPUG.

Obavijest prenosimo u cijelosti:

Ovim putem Vas obavještavamo da je u planu izrada IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kutjevo.

Sukladno članku 85. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 9/19, 98/19), molimo potencijalne investitore koji nisu u mogućnosti realizirati svoje projekte u skladu s postojećim Planom prostornog uređenja grada Kutjevo, da daju svoje prijedloge i smjernice za izradu izmjena plana.

Svoje prijedloge investitori trebaju dostaviti na adresu Grada Kutjevo do 15.12.2020. godine, u pisanom obliku s obrazloženjem investicije i potrebnim dokumentima, kako bi gradskom vijeću što kvalitetnije mogli prezentirati potrebu za izradom izmjena i dopuna PPUG Kutjevo.

Kao smjernice navodim:

  1. Posebno se upozoravaju obiteljska gospodarstva da razmotre stanje svojih gospodarskih i stambenih objekata da li se nalaze unutar granica građevinskih područja.
  2. Objekti i površine koje su potrebne za bavljenja seoskim turizmom.
  3. Izgradnja klaonica u seoskom gospodarstvu.
  4. Hladnjače za voće i povrće.
  5. Plastenike i staklenike.
  6. Za usklađivanje s nitratnim direktivama, obiteljska poljoprivredna gospodarstva dužna su izgraditi objekte za zbrinjavanje stajskog gnoja. Ako za izgradnju nemaju dovoljne površine unutar građevinskog područja mogu proširiti građevinsko područje prema vlastitim potrebama, ako nema drugih opravdanih zapreka što će se utvrditi na javnoj raspravi i u proceduri izrade Plana. Zahtjev pojedinačni (za svako obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo posebno) podnijeti u JUO Grada Kutjevo.

Napomena:

Nije dobro nepotrebno proširivati građevinsko područje iz razloga što isto nije predviđeno za poljoprivrednu proizvodnju i postoji mogućnost da se za poljoprivredne površine u građevinskom području ne dobije poticaj.

S poštovanjem!

GRADONAČELNIK

Josip Budimir, mag.oec.