29. studenoga 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Prijave za potpore za smanjenje troškova plina poduzetnicima

Cilj Poziva: Smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast.

Mikro, mali i srednji poduzetnici (uključujući OPG koji su prihvatljivi korisnici u okviru svoje dozvoljene de minimis kvote, ako su kupci plina u kategoriji koja nije kućanstvo) s prosječnom godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh (10.000.000 kWh) mogu se prijaviti za državnu potporu male vrijednosti kojom će ostvariti pravo na subvenciju cijene potrošenog plina od 0,15 lp/kWh. Iznos potpore po pojedinačnom poduzeću ne može biti veći od umnoška povijesnih podataka najviše 1.500.000,00 kn.

Standardno referentno razdoblje je razdoblje od 1. kolovoza 2021. do 31. siječnja 2022. godine i koristi se kao referentno razdoblje za sve prijavitelje za subvenciju osim za izuzetke.

Ako prijavitelj glavninu potrošnje plina ostvaruje izvan standardnog referentnog razdoblja U tom slučaju ovlaštena osoba MSP-a daje zahtjev i obrazloženje da se kao referentna potrošnja uzme potrošnja plina u cijeloj 2021. godini.

Obrtnici kojima je sjedište obrta u zagradi sa zajedničkom kotlovnicom trebaju se obratiti MINGOR-u, obrtnici koji koriste plin po tarifi kućanstva, subvencije se dodjeljuju po drugoj shemi.

Zahtjev za potporu se podnosi od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem web aplikaciju za podnošenje zahtjeva MSP-a za potporu koja se nalazi na sljedećoj mrežnoj stranici:

Odluku o dojeli potpore e-mailom dobiva poduzetnik korisnik potpore a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Program potpore će se provoditi tako da poduzetnik svaki mjesec plaća iznos naveden na računu a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća subvencionirani iznos direktno opskrbljivaču plinom, Poduzetniku će se s vaučera odbijati razmjeni mjesečni iznos zaključno sa ožujkom 2023. godine ili ako iskoristi cjelokupnu potporu.

Postupak prijave za poduzetnike je jednostavan i brz te lišen papirne dokumentacije. Većina podataka je unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici trebaju utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore 200.000 EUR ( poduzetnik koji obavlja cestovni prijevoz tereta maksimalna de minimis potpora 100.000 EUR, poduzetnik koji se bavi proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda 20.000 EUR u tekućoj godini)  za prethodne dvije godine i za tekuću godinu, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev. Nakon unosa potrebnih podataka izračunat će se iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika.

Potrebni podatci sa Zahtjeva za potporu:

-naziv i veličina poduzetnika,

-broj obračunskog mjesta,

-naziv prihvatljivog pružatelja usluge,

-opis troška,

-iznos tražene potpore,

-Izjava o sukladnosti.

Prihvatljive kategorije troškova su troškovi potrošnje plina iskazanih na računu.

Neprihvatljive kategorije troškova su naknade pružateljima usluga, porez na dodanu vrijednost, kamate, ostali nespomenuti troškovi.

Troškovi potrošnje plina će biti subvencionirani krajnjim kupcima koji kupuju plin od jednog od opskrbljivača plinom iz Registra opskrbe plinom koji su priključeni na plinski sustav Republike Hrvatske i to za plin koji je potrošen od 1. travnja ove godine do 31. ožujka iduće godine. Zbog ovih uvjeta, to ne uključuje kupce koji nisu priključeni na plinski sustav.

Prihvatljivi pružatelji usluge su opskrbljivači prirodnim plinom na teritoriju Republike Hrvatske koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, popis opskrbljivača je dostupan na poveznici:

Zbirni pregled Registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti