9. prosinca 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Priče mog sokaka – Kutjevačka udruga mladih

Kutjevačka udruga mladih napreduje u provedbi projekta Priče mog sokaka. Nakon odrađenih radionica o strateškom planiranju, udruga Oppidum priključila se u izradi plana koji će olakšati i unaprijediti budući rad. Udruga intenzivno prikuplja materijale potrebne za izradu web stranice koja će uskoro ugledati svjetlo dana. Projekat je započet suradnjom sa starosjediocima Kutjeva koji će podijeliti svoja znanja i sjećanja kako bi se prikupio što veći broj materijala, a sprema se i suradnja s Osnovnom školom gdje će učenici sa svojim bakama i djedovima biti u prilici upoznati kulturnu baštinu grada u kojem žive i tako poticati međugeneracijsku solidarnost.

Projekt je financiran od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade