28. lipnja 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Pregled aktivnosti Razvojne agencije Grada Kutjeva

U ožujku 2022. godine Razvojna agencija Grada Kutjeva provela je natječaj za zapošljavanje Stručnog suradnika za marketing i medije. Na radno mjesto zaposlen je novi djelatnik za uređivanje i vođenje lokalnog portala Kutjevački.hr Igor Pavlov (kontakt telefon: 099/485-8628, e-mail: kutjevackiportal@era-kutjevo.hr).

Razvojna agencija Grada Kutjeva ERA- Europska razvojna agencija d.o.o. za usluge je u travnju 2022. godine na ˝Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine˝ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prijavila sljedeće projektne prijedloge: ˝Igrom od Kutjeva do Čitluka˝,˝Unutarnje uređenje Župne Crkve Srca Marijina u Foči i opremanje multimedijom župne dvorane Župe Rođenja BDM u Kutjevu˝ i ˝Suradnja Grada Kutjeva i Franjevačkog samostana sv. Katarine Kreševo˝. Projektni prijedlozi su odobreni, projektima će se realizirati prekogranična suradnja između Grada Kutjeva i Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu 500.000,00 kuna. Cilj je unapređenje kvalitete života lokalne zajednice i prekogranična povezanost.

U suradnji s Kutjevačkom udrugom mladih ERA-Europska razvojna agencija d.o.o. vodi promociju na projektu ˝Priče mog sokaka˝. Cilj projekta je prikupiti materijalnu i nematerijalnu baštinu Grada Kutjeva i okolnih mjesta. Plan je krajem godine održati izložbu, te svu dokumentiranu baštinu pohraniti na web stranici.

Projekt ˝Reciklažno dvorište Kutjevo˝ je uspješno proveden te je od 02. svibnja 2022. godine krenuo s radom. Svi građani mogu donijeti otpad na reciklažno dvorište u Kutjevu koje se nalazi u gospodarskoj zoni Kamenjača. Radno vrijeme je radnim danom od 9:00 – 16:00 sati, a subotom od 7:00 – 12:00 sati. Investicija je vrijedna 4.054.831,33 kn.

Krajem travnja su prijavljena dva projektna prijedloga Turističke zajednice Grada Kutjeva na ˝Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu u 2022. s područja Požeško-slavonske županije iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent˝.

Velika pažnja se posvećuje organizacijama civilnog društva te su u travnju i svibnju prijavljivani projekti donacija na natječaje DM Zajedno za zelene ideje Zeleno svjetlo za… OTP banka donacije. Fokus natječaja je bio na održivosti s naglaskom na zaštitu okoliša i očuvanju prirode.

Europska razvojna agencija trenutno provodi projekte Vinske omotnice Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023. te projekte natječaja tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Agencija svakodnevno prati objavu natječaja i mogućnost kojima bi udruge i ostali korisnici osnažili svoje kapacitete.

U tijeku su prijave na ˝Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh (10.000.000 kWh)˝ iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo za razdoblje od 01. travnja 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine. Subvencioniranjem je planirano olakšati poduzetnicima podmirenje značajno uvećanih troškova plina izazvanih poremećajima na globalnom tržištu.

U tijeku je izrada Baze podataka korisnika ERA-e koja je pokrenuta s ciljem poticanja informiranja i umrežavanja poduzetnika kroz upotrebu ICT-a (informacijske i komunikacijske tehnologije) na području Grada Kutjeva i okolice. Također, jedan od osnovnih ciljeva je poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju, jačanje veza i suradnje između dionika – poduzetnika i potpornih poduzetničkih institucija (ERA-e, obrtničke komore, udruženja obrtnika i poduzetnika, i dr.), jedinica lokalne i regionalne samouprave te obrazovnih institucija. Europska razvojna agencija poziva se zainteresirane poduzetnike, poljoprivrednike, udruge i ostale fizičke osobe da se prijave u Bazu podataka ERA-e kako bi pravovremeno bili obaviješteni o aktualnim natječajima. Upis putem kontakt telefona 091/645-9000 ili e-maila erakutjevo@gmail.com.

ERA u ponudi nudi i usluge izrade internetskih stranica, grafičku pripremu promotivnog materijala, ali i različitih drugih tiskovina. U tijeku je izrada je web stranice Razvojne agencije Grada Kutjeva na kojoj će korisnici usluga moći pronaći sve informacije koje ih zanimaju na jednom mjestu.

Otvoreni natječaji:

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode – prijave do 30.09.2022.

Natječaj tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva – prijave do 28.07.2022.

Natječaj tip operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice – prijave do 28.07.2022.

Natječaj tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – prijave do 28.07.2022.

Natječaj tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije – prijave do 31.05.2022.

Natječaj tip operacije 5.2.1 „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“- 31.05.2022.

Natječaj tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima – prijave do 30.09.2022.

Natječaj tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura – prijave do 30.09.2022.

Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike s godišnjom potrošnjom plina do 10GWh – prijave do 31.03.2023.