26. veljače 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je objavilo Poziv za subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro, male i srednje poduzetnike

Cilj Poziva je smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje konkurentnosti i daljnji tržišni rast.

Mikro, mali i srednji poduzetnici (uključujući OPG koji su prihvatljivi korisnici u okviru svoje dozvoljene de minimis kvote, ako su kupci plina u kategoriji koja nije kućanstvo) s prosječnom godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh  mogu se prijaviti za državnu potporu male vrijednosti kojom će ostvariti pravo na subvenciju cijene potrošenog plina od 0,0199 eura/kWh. Iznos potpore po pojedinačnom poduzeću ne može biti veći od umnoška povijesnih podataka najviše 200.000,00 eura.

Standardno referentno razdoblje je razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine i koristi se kao referentno razdoblje za sve prijavitelje za subvenciju osim za izuzetke.

Standardna Formula izračuna:
Primjer:
Potrošnja plina za razdoblje 01 – 12/2022. = 50.000 kWh

Maksimalan iznos potpore za razdoblje od 12 mjeseci   = 50.000 kWh * 0,0199 eura = 995,00 eura kWh

Zadana subvencija po kWh = 0,0199 eura

Zahtjev za potporu se podnosi od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem web aplikaciju za podnošenje zahtjeva MSP-a za potporu koja se nalazi na sljedećoj mrežnoj stranici: https://plin.hamagbicro.hr

Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.

Odluku o dodjeli potpore e-mailom dobiva poduzetnik korisnik potpore a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Poduzetniku će se s vaučera odbijati razmjeni mjesečni iznos zaključno sa ožujkom 2024. godine ili ako iskoristi cjelokupnu potporu.

Potpora male vrijednosti dodjeljivati će se MSP-ovima od 1. travnja do najkasnije 31.prosinca 2023. godine za isporučeni plin u razdoblju od 01. travnja 2023. do 31. ožujka 2024. godine
Prihvatljive kategorije troškova su troškovi potrošnje plina iskazanih na računu.

Neprihvatljive kategorije troškova su naknade pružateljima usluga, porez na dodanu vrijednost, kamate i ostali nespomenuti troškovi.

Link za prijavu: https://plin.hamagbicro.hr/Identity/Account/Login

Detaljnije informacije o pozivu možete pronaći na poveznici: https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/KLIMA/2567_001.pdf

Kontakt osoba Razvojne agencije Grada Kutjeva za ovaj natječaj je Sandra Marović, struč. spec. oec.,stručni suradnik za projekte, mob: 0916459000, e-mail: erakutjevo@gmail.com.