28. rujna 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Otvoreno je podnošenje zahtjeva za potporu iz sektora peradarstva, stočarstva i šećerne repe

Obavještavamo sve zainteresirane proizvođače da je otvoreno podnošenje zahtjeva za tri sektora i to za sektor peradarstva, stočarstva te za proizvođače šećerne repe.

Zahtjevi za proizvođače šećerne repe za 2022. godinu. se podnose u razdoblju od 5. svibnja 2022. godine do 30. lipnja 2022. godine.

Prihvatljivi korisnici potpore su proizvođači šećerne repe upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su podnijeli Zahtjev za potporu i ostvaruju pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu u 2022. godini.

Korisnici potpore dužni su ispuniti sljedeće uvjete:

– u 2022. godini plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe i

– isporučiti šećernu repu u preradbeni lanac s namjenom proizvodnje šećera, na način kako je regulirano posebnim propisom za proizvodno vezanu potporu za šećernu repu.

Zahtjev za potporu se podnosi Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije.

Zahtjevi iz Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini moguće je podnijeti najkasnije do 25. svibnja 2022. godine.

Mjere u provedbi Programa su sljedeće:

  1. Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi
  2. Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase

Za MJERU 1. Zahtjev za potporu se podnosi na Obrascu „Zahtjev za Mjeru 1 Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi“, kojeg je podnositelj dužan ispisati,  ovjeriti i dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19“.

Za MJERU 2. Zahtjev za potporu se podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

 

Zahtjevi za mjere iz Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini se podnose najkasnije do 25. svibnja 2022. godine

Pravo na ovu potporu ne mogu ostvariti korisnici koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. godini propisanog Pravilnikom o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 („Narodne novine“ broj 131/21).

Mjere u provedbi Programa su:

Mjera 1. Potpora u sektoru govedarstva

Podmjera 1.1. Potpora primarnim proizvođačima mlijeka

Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu kra­va-tele

Podmjera 1.3. Potpora uzgajivačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora u sektoru svinjogojstva

Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora u sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 4. Potpora u sektoru konjogojstva

Mjera 5. Potpora u sektoru peradarstva

Podmjera 5.1. Potpora za proizvodnju konzumnih jaja

Podmjera 5.2. Potpora za proizvodnju mesa peradi

Zahtjevi se podnose putem AGRONET zaštićene aplikacije Agencije za plaćanja.

Izvorna poveznica