9. prosinca 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Otvoren Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Programu potpore za uređenje sabirališta mlijeka.

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći subjektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji imaju registrirane objekte za sabiranje mlijeka radi prilagodbe uvjetima i prelazak u kategoriju odobrenih objekata u poslovanju s hranom u skladu s Pravilnikom o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“ broj 123/19 i 3/21) i Pravilnikom o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla („Narodne novine“ broj 21/19).

Potporom se nastoji osigurati opstanak što većeg broja sabirališta mlijeka te tako utjecati na opstanak proizvodnje mlijeka na malim gospodarstvima u ruralnim područjima.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovoga Programa su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, s opisom djelatnosti ,,sabiralište“, kojeg vodi Ministarstvo i interes im je uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla.

Sredstva po pojedinom prihvatljivom korisniku iznose do 100.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti sufinanciranja u okviru Programa su nabava, uređenje i/ili opremanje sabirališta mlijeka u cilju prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla.

Prihvatljivi troškovi su:

  • kupnja kontejnera s infrastrukturom,
  • uvođenje infrastrukture u registrirano sabiralište,
  • građevinski radovi na uređenju i rekonstrukciji registriranih sabirališta,
  • kupnja laktofriza za potrebe registriranih sabirališta,
  • projektna dokumentacija (gdje je potrebno),
  • trošak PDV-a ako se ne koristi kao pretporez odnosno ako korisnici potpore iz ovoga Programa nisu u sustavu PDV-a.

 

Program se provodi do 30. lipnja 2022. godine., a zahtjev za ostvarivanje prava na potporu podnosi se putem Poziva koji ostaje otvoren do 7. lipnja 2022. godine.

Prijava na Javni poziv ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva Agenciji za plaćanja preporučenom pošiljkom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom: „Program potpore za uređenje sabirališta mlijeka – prijava na Javni poziv“.

saznaj više