28. rujna 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Natječaj za tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i kultura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila četvrti Natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 45.000.000,00 HRK, a visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore iznosi 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

saznaj više