4. prosinca 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Objavljen natječaj za tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima-male klaonice

Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice.

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnju pokretnih klaonica.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. a) fizičke i pravne koje imaju odobren objekt (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) kojim su registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla ili
  2. b) fizičke i pravne osobe koje nemaju odobren objekt (nisu registrirane) za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na esavjetovanju (17. lipnja 2022.) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu imaju odobren objekt (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla

Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 20.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi troškovi:

  • objekt male klaonice s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
  • strojevi i oprema za male klaonice,
  • objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom za male klaonice,
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta,
  • prilagodba novouvedenim standardima,
  • opći troškovi,
  • nematerijalni troškovi.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 6. rujna 2022. godine od 12:00 sati do 8. studenoga 2022. godine do 12:00 sati.

saznaj više