11. prosinca 2023.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Objavljen Natječaj tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Objavljen petnaesti Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama  osim potresa i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Pčelari moraju biti registrirani u Evidenciji pčelara i pčelinjaka u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1366 оd 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SLL 211, 8.8.2015.) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivost projekta:

  1. Nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu/prirodnu nepogodu (u daljnjem tekstu: prirodna nepogoda) u skladu s posebnim propisima koji uređuju ublažavanje i uklanjanje posljedica
    prirodnih nepogoda.

2. Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika mora iznositi najmanje 30 %.

3. Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom mora biti evidentiran u Registru šteta Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Registar šteta) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

4. U slučaju štete od prirodne nepogode na poljoprivrednom potencijalu korisnik mora imati potpisan i ovjeren EN-P ili PN obrazac u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
NAPOMENA: prijavljena šteta mora biti unesena u Registar šteta nakon potvrde konačne procjene štete. Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole
provjerava podatke u Registru šteta. (…)

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 20.000.000,00 kuna, a visina javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 24. lipnja 2022. godine od 12:00 sati do 29. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

saznaj više