29. studenoga 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Objavljen Javni poziv za prijavu udruga za uključivanje pomoćnika u nastavi za 2022./2023. godinu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Udruge se mogu prijaviti zbog osiguravanja neposrednog rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelj može biti svaka udruga čija je djelatnost za opće dobro, a može prijaviti samo jedan projekt s dva ili više partnera, pri čemu je obvezno partnerstvo prijavitelja sa školom/školama i osnivačem škole/škola u kojima prijavitelj osigurava uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju.

Prioritet Javnog poziva je osiguravanje neposrednoga rada pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju koji su:

  • imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika projektima udruga u školskoj godini 2021./2022., a nije im osiguran pomoćnik u nastavi natječajem „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2022./2023. i
  • školuju se u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo, na način da udruga provedbom projekta tijekom jedne nastavne godine osigurava isplate plaće/naknade s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama.

Ministarstvo će dodijeliti sredstva udrugama u svrhu isplate/naknade plaće s pripadajućim doprinosima za rad te materijalna prava pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika koji pruža neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama, a prema modelu broj sati nastave tjedno x 25,00 kn (neto).

Ostali prihvatljivi troškovi mogu biti:

  • putni troškovi koji se mogu refundirati prema modelu: troškova javnoga prijevoza – model na način kako su to riješili osnivači u maksimalnome iznosu do 400,00 kn ili u gradovima/mjestima u kojima nema javnoga prijevoza u maksimalnome iznosu do mjesečne cijene karte za vlak ili autobus,
  • dnevnica, božićnica, regres i sva ostala prava sukladno Temeljnome kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama,
  • trošak naknade plaće voditelja projekta u iznosu do 3% ukupnoga iznosa projekta,
  • operativne troškove projekta u iznosu do 2% ukupnoga iznosa projekta.

Ministarstvo će dodijeliti sredstva za jednogodišnje razdoblje provedbe projekta do 26.020.000,00 kn udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. Također, udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada od minimalno jednog pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika angažiranog u osnovnoj ili srednjoj školi do maksimalno deset pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnoj i/ili srednjoj školi.

Prijave na Javni poziv mogu se poslati na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnoga komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2022./2023. školsku godinu”.

Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 1. srpnja 2022. godine.

Više informacija o Javnome pozivu i obrasce možete pronaći na:

saznaj više