27. lipnja 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Objavljen natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/2020), udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 60.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi do 100 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).

Visina potpore po projektu iznosi od 10.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Projekt se odnosi na ulaganje u:

a) izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture i/ili

b) rekonstrukcija šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (u šumsku cestu).

Prihvatljivi troškovi su:

  1. Ulaganje u građenje primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture i/ili rekonstrukciju šumskih prometnica (šumskih
    cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova ( pripremni, radovi na donjem ustroju, stabilizaciji tla, površinskoj i podzemnoj odvodnji, betonski i armirano-betonski radovi, kamenarski, radovi na gornjem ustroju, asfalterski, sanacija tla i klizišta, korekcije i uređenje vodotoka, izvedbe mostova, izvedbe objekata na trasi, postavljanje prometne signalizacije, znakova, opreme, završni radovi),

  2. Ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta radi realizacije projekta (10% ukupno prihvatljivih troškova),
  3. Opći troškovi (natječajne dokumentacije, elaborata, glavnog projekta, nadzora izgradnje, projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, studije utjecaja na okoliš i prirodu).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 20. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 06. listopada 2022. godine do 12:00 sati.

saznaj više