24. lipnja 2021.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Natječaj: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Kutjevo

Svrha je Natječaja podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru peradarstva koja će se postići ulaganjima u alternativne načine držanja kokoši nesilica.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, upisane u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana (plaćanje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja).

Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva i to:

a) za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR mora dokazati SO od najmanje 8.000 EUR ili

b) za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR mora dokazati SO preko 250.000 EUR

Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću.

 

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR. Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 500.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO)

b) do 1.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu.

 

Stopa sufinanciranja je do 50%.

Lista prihvatljivih troškova sadržava ulaganja u objekte za životinje uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu PG-a (građenje/rekonstrukcija prostora, opremanje), poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ulaganje u ostale gospodarske objekte, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti, kupnja zemljišta i objekata, opći troškovi, nematerijalni troškovi.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 07. lipnja 2021. godine od 12:00 sati do 7. rujna 2021. godine do 12:00 sati