11. prosinca 2023.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Natječaj – Modernizacija u pridobivanju drva i u šumskouzgojnim radovima

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila Natječaj za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva (isključujući trgovačka društva kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave) i šumoposjednici (isključujući jedinice lokalne samouprave i javne ustanove) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe.

Privatni šumoposjednici moraju biti upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika u trenutku objave nacrta Natječaja. Korisnici obrti i trgovačka društva
kao i šumoposjednici koji nisu u rangu „mali šumoposjednik“ moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Korisnik privatni šumoposjednik u rangu „mali šumoposjednik“ (do 20 ha) koji radove izvodi samo u svojoj šumi ne mora biti licencirani izvoditelj radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 100.000.000,00 HRK. Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.

Intenzitet javne potpore je 50% (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, Republika Hrvatska sa15% udjela).

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.

 

saznaj više