18. kolovoza 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Javni poziv za sufinanciranje projekata u sportu na području Požeško-slavonske županije

Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je osnažiti organizacije civilnog društva odnosno povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika na području Požeško-slavonske županije.

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za sljedeća  područja:

a)            Programi sportskih škola

b)           Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih sportskih manifestacija

c)            Sufinanciranje programa školovanja, stručnog usavršavanja i izobrazbe trenera

d)           Ulaganje u dugotrajnu imovinu

e)           Sufinanciranje programa u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom te sufinanciranje projekata financiranih iz nacionalnih i/ili EU fondova.

Raspon financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je:

  • Za programe pod točkom a)- od 1.000,00 do 20.000,00 kn
  • Za programe pod točkama b) i c)-  od 1.000,00 do 10.000,00  kn
  • Za programe pod točkom d) i e)- od 5.000 do 50.000,00 kuna

Prihvatljivi prijavitelji za područje sporta su sportske udruge, pravne osobe koje obavljaju sportsku djelatnosti.

Prihvatljivim troškovima za financiranje ovim Pozivom podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti  unutar predloženog programa/projekta (pri čemu treba posebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge) kao što su:

  • materijal i usluge za aktivnosti,
  • ulaganja u nefinancijsku imovinu
  • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
  • troškovi nabave opreme nužne za provedbu programa /projekta,
  • troškovi prijevoza,
  • troškovi zaposlenika/vanjskih suradnika (stručnih osoba) angažiranih na programu /projektu,
  • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa /projekta.

Rok za podnošenje prijedloga projekata od 24. lipnja 2022. do 8. srpnja 2022. godine

saznaj više