18. srpnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Javni poziv za prijavu popisivača za Popis poljoprivrede 2020.

Od ponedjeljka 8. 6. 2020. krenula je službena prijava za popisivače za Popis poljoprivrede 2020. Prijava traje od 8. lipnja do 15. lipnja 2020. Na internetskoj stranici Državnog zavoda za statistiku objavljen je javni poziv i obrazac za prijavu.

Što je Popis poljoprivrede?

Popis poljoprivrede jest opsežno statističko istraživanje poljoprivrednih gospodarstva koje se po drugi put provodi u Republici Hrvatskoj. Cilj je dobiti što preciznije podatke o poljoprivredi, a posebno je važan radi usporedbe podataka na razini Europske unije.

Zašto se provodi?

Svrha Popisa poljoprivrede jest obuhvatiti podatke o strukturi poljoprivrednih gospodarstava koji će biti usporedivi na razini Europske unije i pružiti potrebnu statističku bazu za planiranje, provedbu, nadzor, procjenu i reviziju povezanih politika, osobito Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a).
Također, dobiveni podaci omogućit će planiranje mjera ruralnog razvoja, korištenja zemljišta i okolišnih politika te politika za prilagodbu klimatskim promjenama. Podaci će se koristiti isključivo za statističke svrhe te se neće objavljivati kao pojedinačni.

Zašto je koristan?

Rezultati Popisa poljoprivrede omogućit će poljoprivrednicima da bolje planiraju daljnje poljoprivredne aktivnosti i određuju svoja područja rada. Jasna slika stanja u poljoprivredi, što je jedan od glavnih ciljeva Popisa poljoprivrede, važna je za sve poljoprivrednike u Republici Hrvatskoj.
Osim što će prikupljeni podaci biti usporedivi na razini Europske unije i pružiti potrebnu statističku bazu, doprinijet će i tome da se bavljenju poljoprivredom može pristupiti strateški, s manje nepoznanica i neizvjesnosti na tržištu. Rezultati će služiti kao temelj za razvoj novih ideja i investicija.

Tko je obuhvaćen Popisom poljoprivrede?

Obuhvaćeni su poljoprivrednici s poljoprivrednim gospodarstvom koje ima:

– više od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine i/ili 0,5 stočnih jedinica
– manje od 0,40 hektara korištene poljoprivredne površine, ali s najmanje 0,1 hektarom voćnjaka, vinograda i/ili maslinika, s bilo kojom površinom rasadnika, površinom pod povrćem, sjemenskim usjevima, presadnicama cvijećem i ukrasnim biljem ili gljivama namijenjenima za tržište te sve pčelinje zajednice.
– Popis poljoprivrede ne obuhvaća gospodarstva koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, šumarstvom i ribarstvom. Također, ne obuhvaća ni površine pod povrtnjacima za vlastite potrebe s manje od 100 m2.

Što se popisuje?
Popisom poljoprivrede prikupljaju se podaci o gospodarenju zemljištem i načinu poljoprivredne proizvodnje, načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta, stočnom fondu, objektima za smještaj životinja i gospodarenju stajskim gnojem, navodnjavanju, radnoj snazi u poljoprivredi, dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gospodarstvu, prodaji poljoprivrednih proizvoda, mjerama potpore ruralnom razvoju, prilagodbi na ekološku poljoprivrednu proizvodnju i aspektima zaštite okoliša.

Kada se provodi popisivanje?

Popis poljoprivrede provodi se u dvije faze. Od 1. lipnja do 30. lipnja 2020. prikupljaju se podaci od približno 4 000 poslovnih subjekata, dok druga faza, koja se provodi od 14. rujna do 14. listopada 2020., obuhvaća oko 170 tisuća obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava diljem Hrvatske. Privremeni rezultati Popisa poljoprivrede bit će objavljeni 30. studenoga 2020., a konačni rezultati bit će objavljeni 31. prosinca 2021.

Tko provodi popisivanje?

Popisivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava provode stručno osposobljeni popisivači Državnog zavoda za statistiku koji provodi Popis poljoprivrede.

Sve o Popisu poljoprivrede 2020. može se saznati na internetskim stranicama www.popispoljoprivrede.hr.

Foto Marko Iličić