7. prosinca 2021.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

Gradsko vijeće odlučilo – Grad Kutjevo uvodi prirez


Gradsko vijeće Grada Kutjeva 19. listopada 2021. godine održalo je svoju 4. sjednicu. Na sjednici je bilo prisutno 12 vijećnika, a pred njima se našlo pet točaka dnevnog reda. Vijećnici su odlučivali o ukidanju statusa dobra u općoj uporabi za k.č.br. 1709/3 k.o. Kutjevo, uvođenju prireza, određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite, visini grobnih naknada te mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga u DV Grozdić.

Na početku sjednice vijećnici su postavljali pitanja i iznosili svoje prijedloge gradonačelniku, a raspravljalo se o vodovodu i kanalizaciji u naseljima i izradi projektnih dokumentacija, o završetku projekta Zaželi (pomoć u kući), o stanju pojedinih objekata na području Grada. Nakon konstruktivne rasprave, vijećnici su prešli na dnevni red. Sve odluke koje su se našle na dnevnom redu usvojene su većinom glasova.

Jedna od najvažnijih točaka dnevnog reda bilo je uvođenje prireza. Grad Kutjevo od 1. siječnja 2022. godine uvodi prirez porezu na dohodak koji iznosi 10%, a prikupljena sredstva od prireza bit će namjenski utrošena na Dječji vrtić Grozdić, odnosno na plaće djelatnika i poboljšanje usluga u sustavu ranog odgoja i obrazovanja.

Vijećnik Hrvatske stranke umirovljenika istaknuo je kako se on i njegova stranka ne slažu s uvođenjem prireza i s novim cijenama grobnih naknada te je glasovao protiv obje odluke.