24. svibnja 2022.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

ERA: U najavi novi natječaji i izrada novih internetskih stranica za vrtić i ERA-u

ERA

Europska razvojna agencija Grada Kutjeva ima dosta planiranih aktivnosti za naredno razdoblje.

Očekuju se rezultati za prijavljene projekte vinara i vinogradara za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda 2021. godine, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Objavljeni su dugo očekivani natječaji za male i mlade poljoprivrednike iz Mjere 6 Programa ruralnog razvoja:

Za mjeru 6.3.1.  “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” bodovi se raspoređuju prema ekonomskoj veličini gospodarstva, ulaganjima u prioritetne sektore (sektor stočarstva, sektor voća/povrća, ostali), plaćenim doprinosima po osnovi poljoprivrede, indeksu razvijenosti JLS, pozitivnom utjecaju na okoliš te sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Visina javne potpore 15.000,00 eura.

Za mjeru 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” bodovi se raspoređuju na ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva, je li korisnik upisan kao nositelj, ulaganjima u prioritetne sektore (sektor stočarstva, sektor voća/povrća, ostali), indeksu razvijenosti JLS, pozitivnom utjecaju na okoliš te sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, stručnu spremu i radno iskustvo korisnika te područja s prirodnim ograničenjima i ostalim posebnim ograničenjima. Visina javne potpore 50.000,00 eura.

Rok za podnošenja zahtjeva za navedene potpore Mjere 6 počinje 15. studenog 2021. godine traje do 28. prosinca 2021. godine.

U tijeku je pisanje i prijava projekta na mjeru 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara, pripreme projekta za prijavu na ˝Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi˝ Ministarstva kulture i medija, zahtjeva za konačnu isplatu, izvještaja o iskorištenosti predujma i ostale redovne aktivnosti informiranja potencijalnih korisnika.

Razvojna agencija Grada Kutjeva u kolovozu 2021. godine prijavila je projekt na ˝Javni poziv za Program poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice˝ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Suradnja sa (partnerom) Općinom Posušje prilikom prijavljivanja ima za cilj  jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj.

Također, u tijeku je izrada internetskih stranica za Europsku razvojnu agenciju i Dječji vrtić Grozdić. Djelatnici ERA-e rade na tome da se korisnicima usluga ovih ustanova omoguće dostupni i pregledni podaci i informacije.