25. lipnja 2024.

Kutjevački.hr

INFORMATIVNI PORTAL GRADA KUTJEVA

73.12. Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima


Uvjeti prihvatljivosti korisnika: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima. Prihvatljivi troškovi:
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
  • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
  • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
  • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.
Rok za dostavu potpisanog zahtjeva za odobrenje tehnološkog elaborata je do 31.05.2024. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 1. srpnja 2024. godine od 12:00 sati do 31. srpnja 2024. godine do 12:00 sati. Korisnik popunjava i podnosi zahtjev za potporu putem AGRONET-a. Visina potpore je od 5.000 EUR do 30.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi 85 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova. ERA d.o.o. nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekata na navedeni natječaj. Za više informacija obratite se na kontakt brojeve: 099/485-8630 ili 091/645-9000